o. Gerard Golla

Ur.       9.10.1937        Łany, diec. opolska
W.       27.8.1951        Nysa
O.        8.9.1955          Pieniężno
l.pr.      8.9.1957          Pieniężno
W.pr.   8.9.1962          Pieniężno
Święc.  27.1.1963        Pieniężno

1963-64 uczestniczył w rocznym kursie pastoralnym w Bytomiu, 1964-66 był wikariuszem przy parafii św. Małgorzaty w Bytomiu. W 1966 r. wyjazd do Ghany, pracował w Yendi. W 1971 r. pisał o swej pracy "...co drugi dzień odwiedzam razem z  pielęgniarką i afrykańskimi siostrami chorych w naszych wioskach. Otaczamy  specjalną opieką matki, a dzieci do lat pięciu uczymy higieny,  szczepimy,  leczymy.  Pod wieczór jadę po raz drugi do jednej z moich 17 wiosek,  by udzielać chętnym nauki  religii  i kursu dla analfabetów. Trzy razy w tygodniu udzielam nauki religii w naszych licznych szkołach". Zbudował tamę wodną w Zogbou, ponieważ dotąd mieszkańcy chodzili 9 km po wodę. Odkąd odkrył w sobie zdolności  różdżkarskie specjalizował się w budowaniu studzien dla ludności. Zachęcał ludzi do używania w pracy na roli wołów, kupował pługi etc. W styczniu 1977 r. przeniesiony został do Bimbilla. Pomagał mu przez krótki czas o.J. Pieczykolan, potem o.K. Gorgont i o.M. Knight, Tu także zajął się kopaniem studni dla ludności. Zbudował biuro parafialne i magazyn. Mimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej Ghany, zbierał pieniądze i materiał pod przyszły kościół. Miasteczko powiatowe liczy 12.000 mieszkańców, głównie muzułmanów. Katolików w samym mieście było 300, we wioskach 150. Udziela lekcji religii w miejscowym seminarium nauczycielskim /100 studentom/ oraz w wyższych klasach szkół podstawowych. Prócz tego rozbudował plebanię i buduje kościół na 400 miejsc  siedzących. 30.11.1982 został operowany w RFN na owrzodzenie wątroby.
W Polsce: 1971, 1976, 1979, 1982.

za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 186.


O. Golla urodził się 9 października 1937 roku w Łanach, na Śląsku Opolskim. Gimnazjum rozpoczął w Niższym Seminarium Księży Werbistów w Nysie, a po jego zamknięciu kontynuował naukę w szkole ogólnokształcącej w Raciborzu.
W1955 rozpoczął nowicjat w Pieniężnie, tam też odbył studia filozoficzno-teologiczne, przyjmując święcenia kapłańskie w 1963 roku. Przez kolejne trzy lata pracował w duszpasterstwie w Bytomiu.
W 1966 roku wyjechał do pracy misyjnej w Ghanie. Z powodu choroby wrócił w 1983 roku do kraju. Od 1984 do 1992 pełni funkcję prokuratora misyjnego Polskiej Prowincji, a w 1995 zostaje rektorem w Górnej Grupie. W 1998 roku podjął na nowo obowiązki prokuratora misyjnego.

za: "75 lat Domu Misyjnego Św. Józefa w Górnej Grupie 1923 - 1998". Album jubileuszowy. Górna Grupa 1998.