o. Alfons Labudda

O. Labudda urodził się 19 listopada 1936 roku w Rumi. W 1951 wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Górnej Grupie. W latach 1953-1963 odbywał nowicjat, studia filozoficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. W 1963 roku otrzymał tamże święcenia kapłańskie. Następnie przez dwa lata pracował w duszpasterstwie. Studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i wykładał w Misyjnym Seminarium w Pieniężnie. W latach 1979-1986 był prowincjałem. Od 1980 był głównym negocjatorem z władzami państwowymi w sprawie zwrotu Domu Misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie, W latach 1986-1992 działał jako ekonom prowincjalny, będąc równocześnie od 1989 rektorem domu prowincjonalnego w Warszawie, W latach 1992-1995 byl rektorem w Górnej Grupie. Od 1995 jest wykładowcą w Kolegium Teologicznym i Misyjnym Seminarium w Pieniężnie.

za: "75 lat Domu Misyjnego Św. Józefa w Górnej Grupie 1923 - 1998". Album jubileuszowy. Górna Grupa 1998.


Artykuły mówiące o działalności i pracy duszpasterskiej Ojca Alfonsa SVD:

- "Dni Arnolda Janssena" - czasopismo "Misjonarz" nr 1/2006 str 12-13.