o. Stanisław Ograbek

Ograbek, Stanislaw, Grudziądz, Chełmno - 37 52 54 62 63

Pracuje w IDJ


 

Artykuły mówiące o pracy duszpasterskiej O. Stanisława Ograbka SVD:

- "Mój dom jest tam..." Gabriela Ciżmowska, - "Misjonarz" nr 12/2003, str 5-6.

- "Brat Słońce, Siostra Malaria" w miesięczniku: "Misjonarz", nr 5, maj 2006 r.