o. Stefan Wrosz

 

Artykuły mówiące o pracy duszpasterskiej O. Stefana SVD:

- "Im bliżej mety, tym większa radość. . . " czasopismo "Misjonarz" nr 11/2005, str 3-4.

- "Z mojej misyjnej placówki" - czasopismo "Misjonarz" nr 11/2009 str 22 - 23.

- "Z dalekiej Indonezji" - Misjonarz nr 1/2011, str. 24-25.