o. Bolesław Greńczuk

urodzony: 10. 04. 1930 r.

święcenia kapłańskie: 26. 06. 1965 r.

zmarł: 17. 10. 2001 r. przeżywszy 71 lat - pochowany w Górnej Grupie.

 

Ur.       10.04.1930    Rachin, diec. lwowska  (ZSRR)
W.       01.09.1954    Bruczków
O.        08.09.1957    Pieniężno
l.pr.      09.09.1958    Pieniężno
W.pr.   08.09.1964    Pieniężno
Święc.  26.06.1965    Pieniężno

W 1945 r. wstąpił do Bruczkowa, 1947 zrezygnował z dalszej nauki.  Po zdobyciu świadectwa dojrzałości, pracował jako nauczyciel. W1957 r.  obłóczony, odbył nowicjat i studia teologiczne w Pieniężnie. 1965-66 uczestniczył w kursie pastoralnym w Bytomiu,  ale  na wykłady wyjeżdżał do 00 Franciszkanów do Panewnik, ponieważ był jedynym na kursie którego obowiązywał kurs pastoralny. 1966-68 wikariusz w parafii Św. Antoniego w Braniewie /10 tyś. wiernych/.  Pracował razem z o. E.  Orlikowskim. 1968-70 samodzielny  duszpasterz przy kaplicy  zakonnej w Bruczkowie. Tam wymalował kaplicę i umeblował pokoje.  1970-77 przejął parafię Radziejewo na Warmii po o. M. Musielaku. Do jego obsługi należała także parafia Lechowo /450 wiernych/.  W Radziejewie wyposażył kościół w paramenty,  bieliznę, przeprowadził remonty plebanii,  instalacji sanitarnych i elektrycznych. W Lechowie dokonał podobnych remontów i  zakupów,  ale przede wszystkim przeprowadził generalne odnowienie wnętrza kościoła /dach, witraże, polichromia,  instalacja elektr., kute żyrandole, podłoga,  ołtarze/. W 1977 r. objął parafię Długobór po o. K. Wojtczaku /1 tyś. wiernych/, gdzie prowadził przy kościele prace remontowe: odremontowanie wieży i dachu kościoła, organów, założenie figuralnych witraży, zakup nowych jesionowych ławek, wyposażenie zakrystii, malowania i złocenie ołtarzy, postawienie nowego płotu wzdłuż terenu kościelnego, urządzenie salki katechetycznej i wymiana podłóg na plebani.


Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 207