o. Waldemar Wesoły

urodzony: 1941 r.

święcenia kapłańskie: 23. 06. 1968 r.

 

Ojciec Waldemar Wesoły jest profesorem w Wyższym Seminarium Misyjnym w Pieniężnie i na UWM

Publikacje : http://www.uwm.edu.pl/tmor/a_kadra/kad_8.htm

Przez kilka lat prowadził w czasopiśmi "Misjonarz" kolumnę - refleksja biblijna.

 


 

Ś. P.
O. WALDEMAR WESOŁY


Drodzy Współbracia!
Dzisiaj rano 20 czerwca 2015 r., odszedł do Pana O. Waldemar Wesoły.


O. Waldemar od moich pamiętnych lat był członkiem Wspólnoty Św.
Wojciecha w Pieniężnie. Długoletni wykładowca w Pieniężnie, profesor
Katolickiej Nauki Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.


Ceremonie pogrzebowe odbędą się w dniu 23 czerwca (wtorek)
w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie;
godz. 10:30 Różaniec,
godz. 11:00 Msza św,
eksporta na cmentarz zakonny.


Zmarłego śp. Ojca Waldemara, zmarłych Współbraci, z naszych rodzin
oraz naszych dobrodziei polecajmy naszym wspólnotowym i prywatnym
modlitwom.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...


 

Zmarł o. Waldemar Wesoły SVD

20 czerwca 2015 roku, w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie, zmarł nagle o. Waldemar Wesoły SVD.
O. Wesoły był urodzonym dydaktykiem, pisarzem naukowym i popularno-naukowym, rekolekcjonistą, tłumaczem z języka niemieckiego oraz utalentowanym muzykiem.
Urodził się 15 lutego 1941 roku w Raszowej koło Koźla na Śląsku Opolskim z rodziców Jana i Franciszki z domu Woźnica. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej wsi. Do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczał w Gogolinie i w Niższym Seminarium Księży Werbistów w Nysie.
W 1959 roku wstąpił do nowicjatu w Pieniężnie, tam też, w Misyjnym Seminarium Duchownym odbył studia filozoficzno-teologiczne i 23 czerwca 1968 otrzymał święcenia kapłańskie.
Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej przy werbistowskiej parafii Królowej Apostołów w Rybniku. W 1970 roku zdał w Katowicach maturę państwową i rozpoczął studia magisterskie z socjologii religii na Akademii Teologii Katolickiej - najpierw we filii uczelni w Katowicach, a po dwóch latach w Warszawie. Pracę magisterską zatytułowaną „Pojęcie religijne katolików współżyjących z protestantami” obronił w 1974 roku.
Po studiach w Warszawie rozpoczął pracę dydaktyczną w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie, gdzie - z wyjątkiem dwóch semestrów naukowych w Bonn w latach 1986/1987 - przebywał do chwili swej śmierci.
Doktorat obronił w 1980 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie pracy zatytułowanej „Działalność polskich misjonarzy w Czarnej Afryce na podstawie listów pisanych w latach 1966-1976”.
Był nauczycielem akademickim nie tylko z zawodu, ale i z zamiłowania. Wykładał jasno, z pasją i radością. Od roku 1992 roku co dwa lata przez jeden semestr wykładał gościnnie w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej Księży Werbistów w Sankt Augustin k/Bonn. Od 2000 roku był etatowym pracownikiem naukowym na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie.
W 2005 roku, na podstawie dysertacji: Formacja i świadomość misyjna katechizowanej młodzieży. Studium socjologiczno-pastoralne, otrzymał Dyplom Doktora Habilitowanego na Uniwersytecie Opolskim w zakresie teologii pastoralnej. Dało mu to podstawę do otrzymania na UWM stopnia naukowego Profesora Uczelni.
W 2011 roku, na zakończenie pracy dydaktycznej w Olsztynie, został odznaczony przez Uczelnię Złotym Laurem.
Pogrzeb śp. Waldemara Wesołego odbędzie się 23 czerwca o godz. 11.00 kościele seminaryjnym w Pieniężnie. Jego ciało spocznie na cmentarzu klasztornym. Niech odpoczywa w pokoju!

Za: http://www.werbisci.pl/index.php/wiadomosci-gorne-menu/941-zmarl-o-waldemar-wesoly-svd


O. Waldemar Wesoły SVD (15.02.1941 - 20.06.2015)

O. Waldemar Wesoły SVD zmarł nagle w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie 20 czerwca 2015 r.
Urodził się 15 lutego 1941 r. w Raszowej k. Koźla na Śląsku Opolskim, z rodziców Jana i Franciszki z domu Woźnica. Miał pięcioro rodzeństwa, czterech braci i siostrę. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej wsi. Do liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Gogolinie i w Niższym Seminarium Księży Werbistów w Nysie. W 1959 r. wstąpił do nowicjatu w Pieniężnie, tamże w Misyjnym Seminarium Duchownym odbył studia filozoficzno-teologiczne i 23 czerwca 1968 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej przy werbistowskiej parafii Królowej Apostołów w Rybniku. W 1970 r. zdał eksternistycznie w Katowicach maturę państwową i rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Teologicznym w zakresie socjologii religii na Akademii Teologii Katolickiej najpierw w filii w Katowicach, a po dwóch latach w Warszawie. Magisterium „Pojęcie religijne katolików współżyjących z protestantami" obronił w 1974 r.
Po studiach w Warszawie rozpoczął pracę dydaktyczną w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie z wyjątkiem studiów podyplomowych w Bonn w latach 1986/1987 przebywał do chwili swej śmierci. Był nauczycielem akademickim nie tylko z zawodu, ale i z zamiłowania. Wykładał jasno, z pasją i z radością. Doktorat obronił w 1980 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie pracy: „Działalność polskich misjonarzy w Czarnej Afryce na podstawie listów pisanych w latach 1966-1976".
W latach 1981-1984 był rektorem Domu Misyjnego św. Wojciecha w Pieniężnie. W roku 1982 był delegatem Polskiej Prowincji Księży Werbistów na XII Kapitułę Generalną w Nemi. Od 1992 r., co dwa lata, w jednym semestrze wykładał gościnnie w Niemczech w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej Księży Werbistów w Sankt Augustin k. Bonn. Od 2000 r. był etatowym pracownikiem naukowym jako adiunkt na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w Pieniężnie. W 2005 r. uzyskał dyplom doktora habilitowanego na Uniwersytecie Opolskim w zakresie teologii pastoralnej na podstawie dysertacji „Formacja i świadomość misyjna katechizowanej młodzieży. Studium socjologiczno-pastoralne". Dało mu to podstawę do otrzymania w 2008 r. na UWM stopnia naukowego profesora nadzwyczajnego. W 2011 r. na zakończenie pracy dydaktycznej na UWM w Olsztynie został odznaczony przez uczelnię Złotym Laurem.
O. Waldemar Wesoły SVD, jak wspomniano wyżej, był urodzonym dydaktykiem. Jest autorem licznych publikacji naukowych i duszpasterskich. Chętnie udzielał się jako rekolekcjonista. Dla potrzeb gminy Pieniężno był tłumaczem korespondencji z języka niemieckiego. Był również utalentowanym muzykiem. Jako kilkunastoletni chłopiec grał na puzonie w orkiestrze dętej. Jako jeden z pierwszych księży występował na ambonie z gitarą. Kilka jego piosenek religijnych znalazło się w śpiewniku ks. Stanisława Sierli z diecezji katowickiej („Śpiewajcie Panu pieśń nową", 1971).
Pogrzeb śp. o. Waldemara Wesołego SVD odbył się 23 czerwca w Pieniężnie o godz. 11.00 w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura SVD z Ełku, z licznym udziałem współbraci, profesorów Wydziału Teologii z UWM i kleru diecezjalnego. Spoczął na cmentarzu klasztornym.

Alfons Labudda SVD
Za: Misjonarz nr 10/2015 str 32