o. Antoni Czeczko

urodzony: 25. 08. 1942 r.

święcenia kapłańskie: 22. 06. 1969 r.

zmarł: 22. 12. 1999 r. - pochowany w Pieniężnie

Ur.       25.8.1942        Kuty, diec. lwowska
W.       2.9.1961          Pieniężno
O.        7.9.1961          Pieniężno
1.pr.     8.9.1962          Pieniężno
W.pr.   8.9.1968          Pieniężno
Święc. 22.6.1969        Pieniężno

W 1969 r. objął funkcję wikariusza przy parafii przyklosztornej M.B. Bolesnej w Nysie. W kwietniu 1970 r. przeszedł do grupy misjonarzy ludowych i zameszkał w Bytomiu. Pracował najczęściej z o. R. Halszką i o.J. .Tatarczykiem. Jesienią 1971 r. skierowano go na studia prawnicze do Lublina na  KUL. W latach 1974-76 odbył studium doktoranckie na Urbanianum w Rzymie i w grudniu 1976 r. uzyskał doktorat z prawa kościelnego. W styczniu 1977 r. podjął wykłady z zakresu prawa w Pieniężnie.  Pracę dydaktyczną przerywa choroba nerek. Od marca 1978 r. przebywał w Rzymie, a od  maja 1978 r. w Monachium w związku z planowanym przeszczepem nerki, którego dokonano 1.6.1979 r. Pod koniec maja 1980 r. wrócił do Polski zamieszkał w Białymstoku, skąd w roku akad. 1980/81 dojeżdżał z wykładłmi prawa kanonicznego do Pieniężna. Udzielał rekolekcji zamkniętych od 1980 r. zarówno ksieżom, klerykom siostrom zakonnym oraz głosił rekolekcje parafialne. Ponadto udziela konferencji siostrom i jest ich spowiednikiem. Jest autorem wielu wierszy.

zaczerpnięte: NURT svd. Nr 35. 1985 r. str 107.