o. Włodzimierz Gorgoń

 

Ur.       26.8.1943        Nowawieś, diec. płocka
W.       27.8.1957        Nysa
O.        7.9.1960          Pieniężno
l.pr.      11.2.1962        Pieniężno
W.pr.   8.9.1968          Pieniężno
Święc.  22.6.1969        Pieniężno

Od 29  grudnia 1969 r.   był wikariuszem w Rybniku. Parafię pożegnał 31 maja 1970 r. udając się do Indonezji.  Polskę opuścił 11  listopada 1970. Naukę  języka indonezyjskiego pobierał w Ledalero u o.S. Pająka do czerwca 1971  r.  Początkowo zastępował o.T. Piecha i o.C. Osieckiego w Wangka i Warokia,  bawiących na urlopie.  Z urzędu zajmował się internatem dzieci w Wangka, u o. Piecha. .Od lutego 1972 r. zamieszkał na stałe w Warokia, jako wikariusz o. Hudeca. Prócz głównej stacji miał do obsługi 15 wiosek. Dwie trzecie czasu spędzał na podróżowaniu po wioskach. Rozpoczął budowę dwu domów internackich dla dzieci. Od 1975 r.  był samodzielnym duszpasterzem parafii. Pracował tam jeszcze w 1980 r. W Polsce: 1976 r.


za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r.