o. Ewald Szczygieł

urodzony: 28. 06. 1941 r.

święcenia kapłańskie: 22. 06. 1969 r.

zmarł: 04. 02. 1991 r. - (48 lat) - pochowany w Jugosławii