o. Kazimierz Cichoń

urodzony: 09. 02. 1945 r.

święcenia kapłańskie: rok 1971

zmarł: 20. 01. 1983 r. - pochowany w Brazylii

 

Ur.       9.2.1945          Gliwice, diec. - opolska
W.       3.9.1962          Pieniężno
O.        7.9.1962          Pieniężno
1.pr.     8.9.1964          Pieniężno
W.pr.   6.9.1970          Pieniężno
Święc.  27.6.1971        Pieniężno
+          20.1.1983


Styczeń i luty 1972 spędził w NRD w oczekiwaniu na paszport. 27.7.1972 r. opuścił Warssawę udając się do Brazylii. 3.8.1972 r. w towarzystwie o.A. Piaseckiego i o. Z. Sikorskiego wyruszył statkiem "Julius Cezar" z Neapolu. Naukę jęz. portugalskiego pobierał w Rio Azul u o.J. Salańczyka, gdzie równocześnie pracował w duszpasterstwie. Z początkiem 1973 r. otrzymał skierowanie do Toledo , do pracy w seminarium misyjnym, ale już w grudniu tego roku przeszedł do pracy parafianej w Cascavel. W czasie prac remontowych dachu spadł z wysokości 11 m i cudem ocalał. Po wyjściu ze szpitala przeeszedł na kapelana wojskowego w Cascavel, otrzymując stopień majora co było wyjatkowym wyróżnieniem dla księdza. Z poborów kapelańskich zrezygnował. W 1980 r. pracował: nadal w Cascavel. Zmarł  w wieku 38 lat. W Polsce: 1977, 1982.
zaczerpnięte: NURT svd. Nr 35. 1985 r.