o. Kuźnik Leopold

Kuznik, l.eopold, Góry, Vla, - 38 63 65 70 71


 

KUŹNIK  LEOPOLD

Ur.      18.7.1938     Góry, diec. wrocławska
W.      28.8.1960     Nysa
O.        8.9.1963     Pieniężno
1.pr.     8.9.1965     Pieniężno
W.pr.     6.9.1970     Pieniężno
Swięc.   27.6.1971     Pieniężno


Po ukończeniu szkoły podstawowej w Wilamowie, pobył rok w szkole zawodowej w Kole /1955-1956/. W 1960 r. zgłosił się do liceum zakonnego w Nysie gdzie uczęszczał do jego likwidacji w 1962 r. Dalszą naukę pobierał w Kędzierzynie /1962-1963/i zgłosił się do nowicjatu. Nowicjat, studia filozoficzne i teologiczne ukończył w Pieniężnie i otrzymał święcenia kapłańskie w 1971 r. Pierwszym jego stażem była praca duszpasterska w Górnej Grupie, gdzie u boku o.Fr. Wardowskiego zaprawiał się do obowiązków duszpaster­skich /1971-72/. Następnie przeniesiony został do grupy misjonarzy ludowych do Bytomia, gdzie przebywa do dziś. W latach 1973-1982 przeprowadził 167 serii misji ludowych i rekolekcji, pomijając inne prace związane z głoszeniem Słowa Bożego. W 1976 r. przebywał 3 miesiące w Irlandii, podkształcając się w jęz. angielskim. W styczniu 1980 r. udał się do Nemi. W 1982 r. głosił w okresie W.Postu kazania dla Polonii w Anglii jako przygotowanie do przyjazdu Jana Pawła II.
Nurt svd, 35/1985

 


 

Janiszewice - Zmarł ks. Leopold Kuźnik


W dniu 24 stycznia br., w wieku 67 lat, zmarł w Janiszewicach k. Zduńskiej Woli tamtejszy proboszcz ks. mgr Leopold Kuźnik.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1971 r. w zgromadzeniu werbistów. Od 1995 r. pracował w swoje rodzinnej diecezji włocławskiej - jako wikariusz par. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, proboszcz par. Wierzchy, a ostatnio, od czerwca 2000 roku jako proboszcz par. Matki Bożej Miłosierdzia w Janiszewicach. Do diecezji włocławskiej został inkardynowany w tym samym, 2000 roku.

Nabożeństwo żałobne odbyło się 27 stycznia o godz. 11. w Janiszewicach, a pogrzeb - zgodnie z wolą Zmarłego - w rodzinnej parafii Wilamów, tego samego dnia o godzinie 14.
24/01/2005

Za: http://www.diecezja.wloclawek.pl/?id=20&news=474