o. Bolesław Blij

Blij, Boleslaw, Vic. par., Milewo, Cu. - 46, 64, 66, 71, 72

Pracuje w: BRC


 

urodzony: 20. 08. 1946 r.

święcenia kapłańskie: 1972 r.

pracuje w Brazylii

Ur. 20.8.1946 Milewo, diec. chełmińska
W. 3.9.1964 Pieniężno
O. 8.9.1964 Pieniężno
1.pr. 8.9.1966 Pienieżno
W.pr. 8.9.1971 Pieniężno
Święc. 18.6.1972 Pieniężno

W 1964 r. wstąpił do Seminarium Misyjnego w Pieniężnie. W okresie 1966-68 przerwał studia seminaryjne dla odbycia zasadniczej służby wojskowej, w 1972 skierowany został do pracy w Nowej Gwinei. Naukę jęz. angielskiego pobierał w Epping (Australia). Od 25.10.1972 pracował na Nowej Gwinei. Skutkiem, trudności adaptacyjnych przeszedł w 1973 r. do pracy wśród emigrantów w Collinswood, w płd. Australii i tam otrzymał skierowanie do pracy w Brazylii, dokąd przybył w lutym 1975 r.

Po odbyciu kursu jęz. portugalskiego objął pracę duszpasterską w Toledo. Z okazji 100-lecia Zgromadzenia w 1975 r. pomagał przy urządzaniu tych uroczystości w Ponta Grossa (malowanie obrszów naszych dwu błogosławionych). W latach 1976-77 pracował w juwenacie w Ponta Grossa, a od 1977 r. przejął Pracę w parafii Morretes, diec. Perana, jako samodzielny wikariusz, gdzie był jeszcze w 1980 r.

zaczerpnięte: NURT svd, nr 35. 1985 r.


W roku 2008 przebywa w Polsce na kilku miesięcznym odpoczynku. 24 listopad 2008 był w G.Grupie aby pożegnać się ze współbraćmi przed wyjazdem do Brazylii.