o. Edward Osiecki

Ur.                1947       Płock
W.        2.10.1965       Pieniężno
O.                                Pieniężno
1.pr.                             Pieniężno
W.pr.   8.9.1972          Pieniężno
Święc.  29.4.1973        Pieniężno