o. Zmiejewski Józef

Ur.      02. 02. 1947     Złotowo
W.       2.10.1966        Pieniężno
O.                                Pieniężno
1.pr.     19.9.1968        Pieniężno
W.pr.   8.9.1972          Pieniężno
Święc.  29.4.1973        Pieniężno