Dnia 7 grudnia 2011 r. w Lublinie odszedł do Pana

 śp. o. ANTONI KOŚĆ SVD

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 13 grudnia 2011 r. w kościele akademickim KUL w Lublinie, gdzie będzie wystawiona trumna z ciałem. O godz. 11.45 zostanie odmówiony różaniec w intencji śp. o. Antoniego, a o 12.15 rozpocznie się Msza św. żałobna z udziałem Rodziny, Senatu Uczelni, studentów i współbraci.

14 grudnia 2011 r. o godz. 14.00, w kościele seminaryjnym w Pieniężnie, biskup Jerzy Mazur SVD będzie przewodniczył Mszy św. pogrzebowej, po czym ciało Zmarłego zostanie złożone na cmentarzu zakonnym przy Domu Misyjnym św. Wojciecha.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki.
 Amen.

 

o. Andrzej Danilewicz SVD
prowincjał


 

Zmarł ksiądz Antoni Kość. Miał 62 lata

07.12.2011 r.
Msza św. żałobna za duszę ks. Antoniego Kościa zostanie odprawiona 13 grudnia 2011 r. o godz. 12.15 w Kościele Akademickim KUL. 14 grudnia 2011 r. odbędą się uroczystości pogrzebowe w Pieniężnie.


Ks. Kość był profesorem prawa, znawcą problematyki prawa i kultury Dalekiego Wschodu, wieloletnim prodziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


za: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/495002,Zmarl-ksiadz-Antoni-Kosc-Mial-62-lata

  


 

2011-12-08 00:02

Zmarł ks. prof. Antoni Kość

Prof. prawa, znawca problematyki prawa i kultury Dalekiego Wschodu, wieloletni prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Antoni Kość zmarł w środę w Lublinie. Miał 62 lata. 

Ks. Antoni Kość urodził się w 1949 r. w Rokietnicy, koło Jarosławia. W 1967 r. wstąpił do seminarium diecezjalnego w Przemyślu a cztery lata później wstąpił do misyjnego zgromadzenia werbistów. W maju 1974 r. ukończył studia teologiczne na KUL-u. W czerwcu tegoż roku przyjął święcenia kapłańskie w Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie.

Od marca 1975 r. przez dwa lata studiował jęz. japoński w Center for Japanese Studies w Kamakura koło Tokio, pracując równocześnie w szkole niedzielnej jako nauczyciel jęz. angielskiego. W latach 1976-1978 studiował filozofię prawa na Sophia University w Tokio. W roku 1978 wyjechał do Niemiec i podjął dalsze studia prawnicze na uniwersytecie we Freiburgu, które ukończył doktoratem.

Następnie w latach 1982-1983 studiował prawo anglo-amerykańskie w Chicago University w USA. W roku 1983 wrócił do Japonii, by pracować na stanowisku profesora w Nanzan University w Nagoya. W latach 1988-1989 podjął dalsze studia, tym razem z prawa kanonicznego, na Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie.

Następnie w 1989 r. rozpoczął kurs języka koreańskiego w Yonsei University w Seulu, a w roku 1991 podjął pracę na stanowisku profesora w Seoul National University i w Sogang University w Seulu.

Od 1994 r. pracował na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W roku 1998 uzyskał habilitację w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa (specjalność: filozofia prawa) na podstawie rozprawy „Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin”. Od stycznia 1999 r. kierował Katedrą Filozofii Prawa. W marcu 2002 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

W latach 2000-2008, przez dwie kadencje, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a w latach 2005-2008 – dyrektora Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie KUL.

Prowadził zajęcia dydaktyczne z teorii i filozofii prawa, prawa japońskiego, historii myśli prawnej kultury chińskiej, filozoficznych podstaw prawa chińskiego, doktryn polityczno - prawnych. Jest autorem ok. 150 publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa.

Ks. prof. Antoni Kość należał do Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej oraz Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Był wiceprezesem Towarzystwa Naukowego KUL.

„Msza św. żałobna zostanie odprawiona 13 grudnia o godz. 12.15 w Kościele Akademickim KUL, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 grudnia w Pieniężnie” – poinformował rzecznik prasowy KUL Radosław Hałas.

PAP - Nauka w Polsce

ren/ ls/ tot/bsz

za: http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=386674&data=&lang=&_CheckSum=-1632048405O. Antoni Kość SVD

Święcenia dnia: 23 czerwca 1974 r.
Szafarz: J.E. Ks. Bp Józef Drzazga
Prowincjał: o. Leonard Szymański
Rektor WSD w Pieniężnie: o. Kazimierz Stankowski
Wręczenie krzyży misyjnych:

Prof. dr hab. Antoni Kość, SVD
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Katedra Filozofii Prawa

12.05.1949
- Urodzony w Rokietnicy, Polska.
01.06.1967
- Matura w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie, Polska.
20.05.1974
- Magister teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, Polska.
23.06.1974
- Święcenia kapłańskie w Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie, Polska.
1974-1976
- Studium języka japońskiego w Center for Japanese Studies w Kamakura k. Tokio, Japonia.
1976-1978
- Studia prawnicze w Sophia University w Tokio, Japonia.
1978-1982
- Studia prawnicze w Uniwersytecie Freiburg i.Br., Republika Federalna Niemiec.
29.06.1982
- Doctor iuris utriusque na podstawie rozprawy doktorskiejRecht und Sittlichkeit im sozialistischen Staat, dargestellt am Beispiel Polens (Freiburg 1982, ss. VIII + 266) na Wydziale Prawa w Uniwersytecie Freiburg i.Br., Republika Federalna Niemiec.
1982-1983 - Studium prawa anglo-amerykańskiego w Chicago University, USA.
1983-1988 - Praca na stanowisku Professor of Laws w Nanzan University w Nagoya, Japonia.
1988-1989 - Studium prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie, Włochy.
1989-1990 - Kurs języka koreańskiego w Yonsei Uniyersity w Seoulu, Republika Korei.
1991-1993 - Praca na stanowisku Professor of Laws w Seoul National University i w Sogang University w Seoulu, Republika Korei.
01.10.1994 - Praca na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Polska.
01.10.1996 - Praca na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
18.06.1998
- Habilitacja w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa (specjalność: filozofia prawa) na podstawie rozprawy Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin (Recht und konfuzianische Ethik in der Geschichte des chinesischen Rechtsdenkens),
Lublin 1998, ss. 247, na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
01.01.1999
- Kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
01.02.2000
- Stanowisko profesora nadzwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2000-2004
- Prodziekan (II) Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
22.03.2002
- Tytuł naukowy profesora nauk prawnych na podstawie rozprawy Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie histo­rycznej (Philosophical Foundations of Japanese Law in Historie Approach), RW KUL, Lublin 2001, ss. 205.
15.02.2004
- Stanowisko profesora zwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2004-2008
- Prodziekan (I) Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2005-2008
- Dyrektor Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

zaczerpnięte: "50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Redakcja; Antoni Kość SVD, Andrzej Pietrzak SVD, Henryk Zimoń SVD. Lublin 2008. str 184.


Ur.       12.5.1949        Rokietnica k. Jarosławia, diec. przemyska
W.            9.1971        Pieniężno
O.        9.9.1971          Pieniężno
1.pr.     8.9.1972          Pieniężno
W.pr.   8.9.1973          Pieniężno
Święc.  23.6.1974        Pieniężno

W 1967 r. wstąpił do seminarium diecezjalnego w Przemyślu i podjął studia teologiczne. W przekonaniu,   że ma powołanie misyjne,  wstąpił w 1971  r. do misyjnego seminarium werbistów w Pieniężnie. W maju 1974 r. obronił na KUL-u (u prof. K.Łangkamaera OFS) pracę magisterską "Zdobycie Jerycha w świetle archeologii i geografii  biblijnej". Wespół z o.Jerzym Kruzem znalazł się 8 sierpnia  1974 r. w Maynooth pod Dublinem, aby wziąć udział w kursie  jęz. angielskiego.   Od 21.3.75 studiował przez dwa lata w Kamakura jęz. japoński i w tym czasie pracował w szkole niedzielnej, ucząc dzieci niechrześcijańskie jęz.  angielskiego.  W święta pomagał o.  Macioszkowi.  Następnie  skierowano go do Tokio,  gdzie od 1.4.1977 r.  rozpoczął studia filozofii prawa na Sophia University,  mieszkając równocześnie w ośrodku duszpasterskim dla obcokrajowców.  W 1978 r.   znalazł  się w RFN /nauka  j.  niemieckiego/.   Jesienią podjął dalsze studia filozofii prawa na uniwersytecie.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 345