O. Kruz Jerzy

KRUZ JERZY
Ur.       5.4.1949  Łódź, diec. łódzka
W.          2.9.1968  Pieniężno

O. 7.9.1968  Pieniężno

1.pr. 5.9.1970  Pieniężno

W.pr 8.9.1973  Pieniężno

Święc.  23.6.1974  Pieniężno

W 1967 r. zgłosił się do seminarium duchownego w Łodzi, ale po roku przeniósł się do seminarium misyjnego w Pie­niężnie i został przyjęty. Tutaj przebył lata studiów i formacji zakonno-misyjnej. Pod koniec studiów otrzymał z generalatu skierowanie do pracy naukowo-misyjnej w Ja­ponii. W połowie sierpnia 1974 r. przybył do Maynooth w Irlandii, odległego o 25 km od Dublina i podjął kurs ję­zyka angielskiego. Od 21 marca 1975 r. przebywał w Japo­nii i w Kamakura wziął udział w dwuletnim kursie języka japońskiego. Wystąpił w 1977 r. i zamieszkał w Anglii. Pracował jako pielęgniarz w zakładzie psychiatrycznym.
Nurt svd – nr 35/1985