o. Zygmunt Boraczewski

urodzony: 17. 07. 1937 r.

święcenia kapłańskie: 25. 04. 1976 r.

Ur. 17.7.1937 - Kol. Jurowce, diec. białostocka

W. 15.9.1970 - Pieniężno

O. 3.10.1970 - Pieniężno

1.pr. 8.9.1971 - Pieniężno

W.pr. 8.9.1975 - Pieniężno

Święc. 25.4.1976 - Pieniężno


W latech 1953-55 nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej na wydziale elektrycznym. Przez rok (1955-56) pracował zawodowo. 1956-66 nauka w technikum elelktrycznym w Białymstoku, powołanie do służby wojskowej, zdobycie matury w liceum ogólnokształcącym dla pracujących i nadal pracował zawodowo. W okresie 1966-68 słuchał wykładów w Instytucie Teologicznym oratorianów w Tarnowie. W okresie 1968-71 urlop dziekański, w czasie którego wykrystalizowało się jego powołanie kapłaństwa. We wrześniu 1971 r. rozpoczął nowicjat w Pieniężnie, a potem studia teologiczne. W okresie 1976-79 wikariusz (po o.S. Danielu) w parafii św. Jana Chrzciciela w Nysie. W roku katechetycznym 1978/79 miał 16 lekcji katechezy. Od 1979 r. przejął obowiązki ekonoma domowego w Lublinie. Brał udział w uroczystościach kanonizacyjnych o.Maksymiliana Kolbego w Rzymie /10.10.1982r./.

zaczerpnięte: NURT svd, nr 35. 1985 r.