o. Stanisław Cytrynowicz

urodzony:

święcenia kapłańskie: 25. 04. 1976 r.

 

 

Ur.       10.8.1950       Munczuny, diec. wileńska
W.       2.9.1969          Pieniężno
O.        8.9.1969          Pienieżno
1.pr.     8.9.1971          Pienieżno
W.pr.   8.9.1975          Pienieżno
Święc.  25.4.1976        Pieniężno

Od 1965 r. naukę w liceum ogólnokształcącym pobierał_w Braniewie, gdzie w 1969 r. uzyskał maturę. W 1969 r. wstąpił do Pieniężna, w 1976 r. otrzymał nominację na wikariusza parafii M.B. Bolesnej w Nysie, u boku o.J. Skowronka. 18.1.1977 r. obronił prace magisterską na KUL-u z teologii biblijnej. We wrześniu 1979 r. skierowano go na studia teologii moralnej na KUL. W 1981 r. przeniesiony został do Pieniężna, gdzie objął lektorat teologii moralnej ogólnej i prowadzenie seminarium w zakresie tego przedmiotu. W roku akademickim 1981/82 rada pedagogiczna powierzyła mu funkcję wicedyrektora studiów w Pieniężnie.

Biogram autoryzowany
zaczerpnięte: NURT svd. Nr 35. 1985 r. str 104.

Obecnie pracuje na parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lasowice Wielkie k/ Malborka.