o. Jan Wichary

O. Wichary urodził się 6 maja 1950 roku w Zabrzu-Pawłowie. W 1969 roku wstąpił do nowicjatu księży webistów w Pieniężnie. Tam również otrzymał święcenia kapłańskie w 1976 roku, Po dwuletnich studiach teologii życia wewnętrznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1977-1979) był przy wiele lat wychowawcą alumnów.
W 1990 roku został rektorem w Górnej Grupie, w momencie przekazywania nam przez władze państwowe zwrotu naszej nieruchomości. Wziął na siebie trud przygotowania odzyskanego Domu Misyjnego św. Józefa dla potrzeb postulatu i chorych współbraci.
W 1992 roku został wybrany na prowincjała Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Tak sobie wcześniej upodobał Górną Grupę, że po 40 latach ponownie przeniósł do niej siedzibę prowincjała.

za: "75 lat Domu Misyjnego Św. Józefa w Górnej Grupie 1923 - 1998". Album jubileuszowy. Górna Grupa 1998.