o. Marek Dąbrowski

Ur.       10.4.1951        Wronki, diec. poznańska
W.       2.9.1970          Pieniężno
O.        5.9.1970          Pieniężno
1.pr.     8.9.1972          Pieniężno
W.pr.   8.9.1976          Pieniężno
Święc.  23.4.1977        Pieniężno

Prosił o skierowanie do pracy w Indonezji i je otrzymał. Przeznaczony był na wyspę Timor. Trudności otrzymania wizy za Strony Indonezji sprawiły, że przeznaczono go do Gnany, dokąd wyjechał w 1978 r. W 1980 r. pracował w Kade /Ghana/.


Za: NURT svd. Nr 35. 1985 r.