o. Bogdan Dubieńczuk

Ur.       28.11.1949      Pszczyna, diec katowicka
W.       26.8.1970        Pieniężno
O.        5.9.1970          Pieniężno
1.pr.     8.9.1972          Pieniężno
W.pr.   8.9.1976          Pieniężno
Świec.  23.4.1977        Pieniężno

Po szkole podstawowej wstąpił w 1963 r. do liceum ogólnokształcącego w Pszczynie, które uwieńczył maturą w 1967 r. Dalsze studia kontynuował w Państwowej Szkole Ekonomicznej na wydziale Handlu Zagranicznego w Katowicach. Po dwu latach odbył roczny staż pracy również w Katowicach. W 1970 r. rozpoczął nowicjat w Pieniężnie i dalsze studia teologiczne. Od 15.6.1977 r. rozpoczął prace jako wikariusz przy parafii zakonnej w Rybniku. Od 1.1.1979 r. przeszedł na wikariusza do Górnej Grupy u boku o. A. Magolewskiego, który po odejściu o. F. Wardowskiego został tam proboszczem. W Górnej Grupie prowadził ministrantów, oazę młodzieżową. Każdego roku urządzal pielgrzymkę do Piaseczna Pom., Częstochowy, sanktuariów Sląskich, do Krakowa. W latach 1979-80 ogłosił 6 wierszy w „Przewodniku Katolickim". Od 1982 r. "Homo Dei" drukuje jego artykuly o prawosławiu w Rosji. Od 6.7.1982 przebywa w Bytomiu jako misjonarz ludowy.


Za: NURT svd. Nr 35. 1985 r. str 133.