o. Józef Hus

Ur.       14.2.1951        Hłudno/Wesoła, diec. przemyska
W.       28.10.1972      Pieniężno
0.         30.10.1972      Pieniężno
l.pr.     19.10.1973      Pieniężno
W.pr.   19.10.1976      Pieniężno
Święc.  23.4.1977        Pieniężno

W 1965 r.  wstąpił do Liceum w Dagnowie,  gdzie w 1969  r. zdobył maturę.   Zaraz potem wstąpił do seminarium diecezjalnego w Przemyślu.  W 1970 r.   został powołany do służby wojskowej,  a po jej odbyciu w 1972 r.   zgłosił się do Pieniężna. Skierowanie   misyjne otrzymał na własną prośbę do Ghany. 8.9.1977 r.   opuścił Polskę, udając  się samolotem do USA, gdzie odprawił prymicje dla swej dalszej rodziny. Wrócił do Irlaadii /Maynooth/ na kurs języka angielskiego.  Razem z nim uczestniczył w kursie o. A.  Szóstak. W 1978 r.  wyjechał do Ghany  i podjął naukę   jęz.  miejscowego EWE.   Od 1979 r.  był wikariuszem w Battor u boku o. J. Krajcika. W Polsce:  1981  r.

za: NURT SVD. nr 35. 1985 r. str 245

 


Artykuły na temat działalności i pracy duszpasterskiej Ojca Józefa: