o. Piotr Korpik

Ur.       28.5.1949        Poznań
W.       4.10.1974        Pieniężno
O.        4.10.1974        Pieniężno
l.pr.      20.9.1975        Pieniężno
W.pr.   8.9.1976          Pieniężno
Święc.  23.4.1977        Pieniężno

W Wałbrzychu zdobył w 1968 r.  maturę państwową i zgłosił się do metropolitalnego seminarium we Wrocławiu.  Zdecydował się  jednak iść drogą powołania misyjnego i dlatego w 1974 r.   zgłosił się do Pieniężna.  Pod koniec studiów teologicznych wyraził życzenie,  aby pracować w Afryce, w misji w Angoli. Po opuszczeniu Polski /17.10.1977/ udał się razem z o.J.  Musiałem do Portugalii.   Zatrzymali się w naszym domu  w Fatimie i tam pobierali naukę jęz. portugalskiego. W maju 1978 r.  ruszyli z o.J. Musiałem do Angoli. W lutym 1979 r. odwołany z Angoli z braku dostosowania się. We wrześniu tego roku objął funkcję wikariusza w Nysie, Sw. Krzyż. W grudniu 1979 r. opuścił dom zakonny.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 339.