o. Bernard Konieczka

Ur.       4.4.1954          Gliwice, diec. opolska
W.       3.11.1973        Pieniężno
O.        13.11.1973      Pieniężno
1.pr.     8.9.1975          Pieniężno
W.pr.   8.9.1979          Pieniężno
Święc.  20.4.1980        Pieniężno

Od lat szkolnych był ministrantem. W latach 1969-73 uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Gliwicach. W 1973 r. wstąpił do Chrystusowców, a po paru miesiącach do Pieniężna. Tu zainteresował się biblioteką, był bibliotekarzem. /Szczególnie interesowała go praca w Japonii/. Od 1980 r. pracował jako wikariusz w Bytomiu przy parafii św. Małgorzaty, gdzie proboszczem wówczas był o.T. Skrzypiec. Po dwu latach skierowany został na studia do Rzymu, specjalizacja misjologia.

Obecnie nulli estationi adscripti.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 331.