o. Stanisław Wargacki

 

Data urodzenia       -      24. 07. 1952 r.
Miejsce urodzenia  -    Tarnobrzeg
Wykształcenie
Obecnie     - Końcowy etap studiów doktoranckich - socjologia - Katolicki Uniwersytet Lubelski
1993-1995 - Studia doktoranckie (54 PhD Credit Hours) w The Catholic Uni-versity of America, Washington, DC
1991-1993 - Master of Arts, antropologia kulturowa, The Catholic University of America, Washington, DC; egzaminy końcowe (comprehensi-ve exam.) zdane z wyróżnieniem. Tytuł pracy: "Altered States of Consciousness as Yehicles for Innovation in Melanesian Cargo Cults"
1992               - Creole and Pidgin Linguistics - Georgetown University, Washington, DC
1980-1981 - Kurs j. angielskiego - Dublin, Irlandia
1980           - Magisterium - teologia - Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tytuł pracy: „Instrumentalna rola katechezy w procesie inkulturacji na terenie Czarnej Afryki"
1974- 1980- Studia filozoficzno-teologiczne - Wyższe Seminarium Misyjne, Pieniężno
1972-1974 - Zasadnicza służba wojskowa. Jednostka 'klerycka' - Bartoszyce.
1967-1972 - Technikum Mechaniczne - Nowa Dęba.
Doświadczenie zawodowe:
Od 2004     Członek zespołu redakcyjnego Kwartalnika Religioznawczego NOMOS (Kraków, Uniwersytet Jagielloński). 1997 - 2000 Współredaktor Kwartalnika Misjologiczno-Religioznawczego „Nurt SVD"
1997 - 1999 Wykłady w „Centrum Formacji Misyjnej" w Warszawie - „Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej", „Inkulturacja", „Szok kulturowy".
1998 - 1999 Prowadzenie wykładów w Wyższym Seminarium Misyjnym w Pieniężnie - „Sekty, nowe ruchy religijne"
1997 - 2001 Organizacja i prowadzenie letnich obozów językowych (j. angielski) w Ocyplu k/Starogardu Gd.
1992 - 1994 Asystent - Wydział Antropologii w: The Catholic University of America, Washington, DC, przedmioty: "Magie, Witchcraft and Religion" i "Human Evolution".
1991 - 1995 Kapelan Ambasady Papui Nowej Gwinei - Washington, DC.
1981 - 1991 Praca misyjna i badania terenowe w Papui Nowej Gwinei - kapitan statku misyjnego.

zaczerpnięte: "50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Redakcja; Antoni Kość SVD, Andrzej Pietrzak SVD, Henryk Zimoń SVD. Lublin 2008. str 231.