o. Kazimierz Fac

urodzony: 1956 r.

święcenia kapłańskie: 18. 04. 1982 r.

 

Ur.       8.1.1956          Slesin, diec. gnieźnieńska
W.       5.9.1975          Pieniężno
O.        19.10.1975      Pieniężno
l.pr.      8.9.1977          Pieniężno
W.pr.   8.9.1981          Pieniężno
Swięc. 18.4.1982        Pieniężno

W latach kleryckich był m.in. kustoszem naszego muzeum w Pieniężnie. W 1982 r. uzyskał magisterium. Nulli stationi adscripti.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 146.