o. Tomasz Moczko (Motzko)

Ur.       1956     
W.       03.09.1975      Pieniężno
O.        19.10.1975      Pieniężno
l.pr.      08.09.1977      Pieniężno
W.pr.   08.09.1981      Pieniężno
Święc.  18.04.1982      Pieniężno
+ 11.03.2009 St. Wendel - Niemcy

O. Tomasz Moczko SVD (1956-2009)

Tomasz Moczko (Thomas Motzko) zmarł na nowotwór złośliwy w Domu Misyjnym św. Wendelina (St. Wendel) w Zagłębiu Saary w Niemczech 11 marca 2009 r. na dwa dni przed swoimi 53. urodzinami. Miał świadomość szybko zbliżającej się śmierci, dlatego sam sporządził swoje kalendarium życia i bardzo prosił, by po jego śmierci wydrukowano je zamiast zwyczajowego wspomnienia. Chcę uszanować wolę zmarłego i dlatego przekazuję wierne tłumaczenie jego lakonicznej autobiografii.
„Urodziłem się 13 marca 1956 r. w Dobrzeniu Małym (Opolskie) w Polsce jako piąty spośród sześciu synów Antoniego i Agnieszki Moczko z domu Pampuch.
Od września 1963 r. do czerwca 1971 r. chodziłem do Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Małym. Po zdaniu egzaminu wstępnego uczęszczałem od września 1971 r. do maja 1975 r. do gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim. Po maturze 3 września 1975 r. wstąpiłem do Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. Od 10 września 1976 r. do 20 czerwca 1978 r. studiowałem filozofię, którą zakończyłem pracą z zakresu psychologii pod kierownictwem o. Adolfa Dworaczka SVD pod tytułem «Wpływ mowy na ludzkie myślenie».
Od 10 września 1978 r. do 30 marca 1982 r. studiowałem teologię w Pieniężnie uwieńczoną dyplomem magisterskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie egzaminów i pracy «Promotio humana w listach polskich misjonarzy ze Zgromadzenia Słowa Bożego w latach 1919-1939».
Po święceniach kapłańskich otrzymałem przeznaczenie do pracy misyj­nej w Ghanie w zachodniej Afryce. Przed wyjazdem do Ghany odbyłem roczny kurs języka angielskiego w Irlandii. Po dwóch latach pracy w Afryce (1983-1985), ze względu na kłopoty zdrowotne, powróciłem do Europy. Zostałem przypisany do Prowincji Północno-Niemieckiej.
W latach 1986-1989 byłem referentem ds. młodzieży w domu macierzy­stym Zgromadzenia w Steyl (Holandia). Następne osiem lat (1989-1997) byłem duszpasterzem młodzieży i nauczycielem religii w gimnazjum św. Ksawerego w Bad Driburg prowadzonym przez werbistów. Lata 1999-2007 spędziłem w Berlinie, pracując kolejno na następujących stanowiskach: kolporter czasopism werbistowskich, ekonom domowy, opiekun Niemców Nadwołżańskich, którzy powrócili z Rosji oraz duszpasterz młodzieży przebywającej w areszcie śledczym.
Po gruntownych badaniach zdrowotnych l maja 2007 r. zostałem przeniesiony do St. Wendel w charakterze kapelana szpitalnego."
Na tym kończy się zapis o. Tomasza. W październiku 2008 r. stwierdzono u niego poważnie zaawansowaną chorobę nowotworową. 11 marca 2009 r. w nocy otrzymał sakrament namaszczenia chorych i po kilku godzinach zmarł na rękach brata infirmera.
14 marca w Domu Misyjnym St. Wendel odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. o. Tomasza. Uczestniczyło w nich wiele osób. Przede wszystkim jego bracia z rodzinami, parafianie z Dobrzenia Małego z Księdzem Proboszczem na czele oraz trzyosobowa delegacja z Polskiej Prowincji Księży Werbistów. W koncelebrze było 30 kapłanów. Mszy św. przewodniczył serdeczny przyjaciel zmarłego, o. Norbert Więcek (Wientzek) pochodzący z Ujazdu Śląskiego. O. Tomasz spoczął na cmentarzu klasztornym w St. Wendel.
O. Tomasz był gorliwym kapłanem obdarzonym poczuciem humoru, czym przyciągał do siebie ludzi. Miał też poczucie własnej godności, co nie zawsze ułatwiało mu kontakty z przełożonymi. Przede wszystkim jednak był wierny swemu kapłańsko-misjonarskiemu powołaniu. Dlatego cytat z Ewangelii św. Mateusza, umieszczony na początku tego biogramu, jest na tym miejscu jak najbardziej zasadny.
A. L. SVD - "Misjonarz nr 11/2009"