o. Piotr Bujok

Ur.       09.08.1952      Zabrze, diec. opolska
W.       04.09.1976      Pieniężno
O.        13.11.1976      Pieniężno
l.pr.      08.09.1978      Pieniężno
W.pr.   08.09.1982      Pieniężno
Święc.  17.04.1983      Pieniężno

Złożył na KUL’u pracę magisterską: „Rola wolności w życiu społecznym człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II”. Skierowanie misyjne otrzymał do Chile.

Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 420.

 


 

Artykuły opisujący działalność i pracę duszpasterską Ojca Piotra :

-