o. Ladislaw Nemet

Artykuły opisujący działalność i pracę duszpasterską Ojca Ladislawa :

- O. Wesoły Waldemar "Biskup w serbskiej Zrenjaninie - czasopismo "Misjonarz" nr 11/2008 str 12 - 13.

- "Abyście szli i owoc przynosili - bp Ladislav Nemet SVD" czasopismo "Misjonarz" nr 6/2010 str 22 - 25.

 

5 lipca w Zrenjaninie w Serbii odbędą się święcenia biskupie nowego ordynariusza tamtejszej diecezji, ks. László Németa. Dotychczasowy sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Węgier jest werbistą, który formację zakonną odbył w Polsce. 23 kwietnia 2008 r. został mianowany biskupem.

zobacz: http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=216511


Absolwent seminarium duchownego w Pieniężnie biskupem w Serbii

Benedykt XVI mianował 23 kwietnia węgierskiego werbistę ks. László Németa biskupem diecezji Zrenjanin w Serbia. Nominat ma za sobą „epizod polski”. Studiował w werbistowskim Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie. Tam również 25 lat temu przyjął święcenia kapłańskie.

Ks. László Németa Dotychczas pełnił dotychczas funkcję sekretarza generalnego Węgierskiej Konferencji Biskupów Katolickich.

Biskup-nominat urodził się 7 września 1956 r. w miejscowości Odzaci (po węgiersku Hódság na terenie diecezji Subotica) w Serbii. Po ukończeniu gimnazjum diecezjalnego w Suboticy w 1976 wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów). Studia seminaryjne odbył w seminarium tego zgromadzenia w Pieniężnie. Tam też złożył śluby wieczyste 8 września 1982 r., a 17 kwietnia 1983 przyjął święcenia kapłańskie. Następnie kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie obronił doktorat z teologii dogmatycznej, po czym wyjechał do pracy misyjnej na Filipiny.

Po powrocie w 1994 r. do Europy wykładał teologię dogmatyczną w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Mödling pod Wiedniem i był prefektem alumnów w St. Gabriel w Austrii. W latach 2000-04 był stałym współpracownikiem misji Stolicy Apostolskiej przy Biurach Narodów Zjednoczonych w Wiedniu i jednocześnie profesorem teologii dogmatycznej w Zagrzebiu.

Następnie wrócił na Węgry, gdzie w latach 2004-07 był przełożonym miejscowej prowincji werbistów. W roku 2006 powołano go na sekretarza generalnego episkopatu tego kraju.

Ks. László Német SVD zna, oprócz węgierskiego, także języki serbski, chorwacki, włoski, angielski, niemiecki i polski.

Mianowanie rodowitego Węgra biskupem diecezji w Serbii nie jest czymś niezwykłym, gdyż diecezja Zrenjanin leży w Wojwodinie – okręgu autonomicznym w północno-zachodniej Serbii, zamieszkanym w znacznym stopniu przez ludność węgierską, wyznającą w większości katolicyzm i protestantyzm. Niemal wszystkie istniejące tam miejscowości mają – obok serbskich – tradycyjne nazwy węgierskie, np. Subotica to Szabadka, Zrenjanin – Nagybecskerek, a stolica okręgu Nowy Sad – Újvidék. Z kościelnego punktu widzenia Wojwodina dzieli się na dwie diecezje, którymi kierują biskupi narodowości węgierskiej: w Suboticy – bp János Pénzes i w Zrenjaninie – bp-nominat László Német.

za: http://ekai.pl/serwis/?MID=14986


O. Ladislav Nemet SVD z Węgier został mianowany
24 kwietnia br. przez papieża Benedykta XVI biskupem
ordynariuszem diecezji Zrenjanin w Serbii.
Dotychczas pełnił on funkcję sekretarza generalnego
Węgierskiej Konferencji Biskupów Katolickich. Przez
kilka lat pracował jako misjonarz na Filipinach. O.
Nemet odbył formację seminaryjną w Misyjnym
Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie
przed 25 laty przyjął święcenia kapłańskie. Oprócz
węgierskiego zna 6 języków: serbski, chorwacki,
włoski, angielski, niemiecki, polski. Z radością
przyjął zaproszenie, aby udzielić święceń kapłańskich
w Pieniężnie w 2009 r.

za: "Misjonarz" - nr 7 - 8, lipiec - sierpień 2008 r. str 14