o. Zdzisław Kupisiński

Dr hab. Zdzisław Kupisiński, SVD
Wydział Teologii KUL
Instytut Teologii Fundamentalnej
Katedra Historii i Etnologii Religii


Zdzisław Kupisiński SVD, ur. 2.10.1955 r. w Białaczowie, święcenia kapłańskie przyjął 28.04.1984 r w Pieniężnie. Misjonarz w Australii i Papui Nowej Gwinei w latach 1986-1988. W latach 1990-1994 - odbył studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na specjalizacji religioznawstwa, ukończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu od adwentu do Wielkanocy w regionie opoczyńskim". Od 01.10.1994 r. zatrudniony na stanowisku asystenta przy Katedrze Historii i Etnologii Religii w Instytucie teologii Fundamentalnej Wydziału Teologii KUL. Od 01.05.1998 r. adiunkt przy Katedrze Historii i Etnologii Religii. Prowadzi wykłady w Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie przy Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Zainteresowania badawcze: religijność ludowa, etnologia religii, religioznawstwo, tanatologia, nowe ruchy religijne. Członek Instytutu Anthropos w Sankt Augustyn w Niemczech, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych naukowego Polsce, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
Działalność dydaktyczna: prowadzi wykłady z zakresu religioznawstwa i etnologii. Recenzował 26 prac magisterskich .

zaczerpnięte: "50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Redakcja; Antoni Kość SVD, Andrzej Pietrzak SVD, Henryk Zimoń SVD. Lublin 2008. str 206.