o. Andrzej Pietrzak

Rocznik 1985, ANDRZEJ PIETRZAK SVD

Data święceń: 16 listopada 1985
Miejsce święceń: Kościół parafialny pod wezwaniem Nossa Senhora de Lourdes, w dzielnicy Água Rasa w São Paulo,  Brazylia
Szafarz: Abp LUCIANO PEDRO MENDES DE ALMEIDA SJ.

 

Dr Andrzej Pietrzak, SVD
Wydział Teologii KUL
Instytut Teologii Fundamentalnej
Katedra Eklezjologii


Urodził się 20 maja 1958 w Pogorzeli (woj. opolskie). Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości (1973), a liceum ogólnokształcące w Obornikach Wielkopolskich (1977). W 1977 wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. Formację zakonno-misyjną odbył w Pieniężnie i Sao Paulo (Brazylia).

W 1985 przyjął święcenia kapłańskie w Sao Paulo z rąk abpa Luciana Mendes de Almeida. W latach 1980-90 pracował jako misjonarz w slumsach w Sao Paulo i ubogich wiejskich regionach Brazylii. Studiował filozofię w Pieniężnie (1978-80), teologię w Instytucie Teologicznym Świętego Pawła w Sao Paulo (1980-85), teologię fundamentalną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1990-92) oraz misjologię w Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (2004-05). Uzyskał: bakalaureat (Uniwersytet Świętego Anzelma w Rzymie, 1990); magisterium (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1991); licencjat z teologii fundamentalnej (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1992); doktorat z teologii fundamentalnej na podstawie rozprawy Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła w świetle Dokumentów końcowych Konferencji Ogólnych Episkopatu Latynoamerykańskiego w Rio de Janereio, Medellin, Puebla i Santo Domingo, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Mariana Ruseckiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001); licencjat z misjologii (Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, 2005). Od 1992 wykłada teologię fundamentalną w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie w latach 1992-96 pełnił funkcję dyrektora studiów. Pracował dla imigrantów w Hiszpanii i równocześnie prowadził badania naukowe (1997-2001). W latach 2002-03 przebywał w Stanach Zjednoczonych i wykładał informatykę w Divine Word College (Epworth, LA). Od 2005 pracuje w Instytucie Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do obszarów jego zainteresowań należą: działalność misyjna chrześcijaństwa (misjologia), dzieje teologii w Ameryce Południowej, Afryce i Azji, inkulturacja, latynoamerykanistyka, małe wspólnoty w Kościele, metodyka i metodologia badań naukowych, współczesne zmiany kulturowe i społeczne, zagadnienie wiarygodności chrześcijaństwa w kontekście współczesnej problematyki migracji, marginalizacji i wykluczenia oraz nowe technologie.

zaczerpnięte: "50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Redakcja; Antoni Kość SVD, Andrzej Pietrzak SVD, Henryk Zimoń SVD. Lublin 2008. str 225.