o. Czujak Jan

Czujak, Jan, Szczytno, Warmia, - 60 80 81 86 87

Pracuje w BRN

dnia 9 czerwca 1987 roku w Lublinie Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił święceń kapłańskich diakonom z seminariów diecezjalnych i zakonnych, w tym Werbiście diak.: Janowi Czujak SVD