o. Michał Janoszka

urodzony: 1960 r.

święcenia kapłańskie: 09. 05. 1987 w St. Gabriel (Austria)

 

 

Vivat Deus Unus et Trinus in Cordibus Nostris

Pie in Domino defunctus est
+27.09.2013 – Gliwice (POL)
Fr.  Michał JanoszkaSVD
60 79 80 86 87

- Requiescat in Pace –

 

Ś. P.
O. Michał Janoszka


Drodzy Współbracia!
Dnia 27 września 2013 r., w godzinach popołudniowych w szpitalu w Gliwicach,
zmarł O. Michał Janoszka, wieloletni dyr. drukarni w Górnej Grupie.
O. Michał przeżył 53 lat; 33 lat w ślubach zakonnych; 26 lat w kapłaństwie.
Uroczystości żałobne odbędą się w następującej kolejności:
Dnia 1 października (wtorek) Msza św. o godz. 17:00 w rodzinnej parafii w
Zbrosławicach, ul. Kościelna 6.

Dnia 2 października (środa) w kościele parafialnym pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Górnej Grupie;
godz. 11:15 Różaniec,
godz. 12:00 Msza św.

Po Mszy świętej
eksporta na cmentarz zakonny przy Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie.


Zmarłego śp. Ojca Michała, zmarłych współbraci, z naszych rodzin oraz naszych
dobrodziei polecajmy naszym wspólnotowym i prywatnym modlitwom.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

 


 

Michał Janoszka syn Gerarda i Marii zd. Firlus urodził się 11 marca 1960 roku w Zbrosławicach na Śląsku. Rodzeństwo siostra Beata. Przyjął chrzest w Parafii Wniebowzięcia N.M.P w Zbrosławicach, tam też ukończył szkołę podstawową w roku 1975 roku. Szkołę średnią Liceum Ogólnokształcące odbywał w Tarnowskich Górach, które ukończył w 1979 roku. W tym roku rozpoczął drogę zakonno- misyjną wstąpił do Nowicjatu w Chludowie. Pierwsze śluby składa w Pieniężnie w 1980 roku . w październiku 1982 rozpoczął studia teologiczne w Modling koło Wiednia w Austrii. Tam składa 29 września wieczyste śluby zakonne a 19 października święcenia diakonatu. 9 maja 1987 roku otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk Abpa Jana Hermana Groera w ST. Gabriel w Modling. Po święceniach wraca do Polski i 15 sierpnia rozpoczyna praktykę duszpasterską w Parafii Matki Bożej w Raciborzu. Od 17 października 1988 do 1991 studiował ekonomię w Trier w Niemczech. 12 grudnia 1991 roku zostaje skierowany dekretem do Górnej Grupy gdzie od 1992 roku do 1998 pełni funkcję Ekonoma Prowincjalnego, dodatkowo od czerwca 1993 do czerwca 1995 roku funkcję kierownika Kolportażu w Laskowicach Pomorskich. Od stycznia 1998 do stycznia 1999 Dyrektor Żwirowni w Górnej Grupie. Od 1 maja 1998 do końca życia pełnił funkcję Dyrektora Drukarni Księży Werbistów w Górnej Grupie.
Ponadto w latach 2001 do 2010 Radca - Admonitor w Domu Św. Józefa w Górnej Grupie . 2010 do 2013 członek Rady Prowincjalnej Polskiej Prowincji. Od 21 września 2012 członek komisji ds. Zaangażowania Świeckich. Od 31 sierpnia 2013 został wicerektorem Domu Misyjnego Św. Józefa w Górnej Grupie. Odwołany z ziemskiej wędrówki 27 września 2013 roku w szpitalu w Gliwicach. Spocznie na cmentarzu zakonnym w Górnej Grupie 2 października 2013 roku.

za: archiwum SVD


 

O. Michał Janoszka SVD (1960-2013)
Każda śmierć pozostawia jakąś wyrwę, brak, żal. Cóż dopiero, kiedy dotyka człowieka w jego pełni sił twórczych, na ważnym odcinku działalności ludzkiej i zakonnej. A tak ma się rzecz w przypadku odejścia śp. o. Michała Janoszki. Wiemy, że nowotwór może zabić, ale nie wierzymy, że może to zrobić w tak szybkim tempie. O. Michał zmarł w Klinice Onkologicznej w Gliwicach 27 września 2013 r., w 53 roku życia i w 26 roku kapłaństwa. Oprócz werbistów osierocił jedyną swą młodszą siostrę Beatę, pracownicę naukową Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Michał Janoszka urodził się 11 marca 1960 r. w Zbrosławicach k. Gliwic jako syn Gerarda i Marii z domu Firlus (bliźniaczej siostry o. Gintera Firlusa SVD (1929-2002), misjonarza w Paragwaju, a po powrocie do Europy dyrektora Kościoła w Potrzebie na Polskę). Matka Michała jako młoda osoba pracowała w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie m.in. nauczyła się szycia sutann, która to umiejętność sprawiła, że mieszkanie Janoszków często nawiedzali werbiści przebywający na Śląsku. Michał wzrastał w atmosferze misyjnej, nic zatem dziwnego, że po szkole podstawowej w Zbrosławicach i liceum ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach zgłosił się w 1979 r. do nowicjatu werbistów w Chludowie k. Poznania. Pierwszy rok studiów filozoficznych odbył w Pieniężnie, a drugi w Nysie. Na studia teologiczne został skierowany do Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Módling pod Wiedniem, gdzie 9 maja 1987 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Prymicje w parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach odprawił 12 lipca 1987 r.
Praca kapłańska o. Michała miała nieco odmienny charakter niż to zwykle bywa. Po dwuletnim stażu kapłańskim przy parafii Matki Bożej w Raciborzu został skierowany na studia ekonomiczne w Niemczech, w czasie których zamieszkał u wspomnianego wyżej wujka, zapoznając się dodatkowo z duszpasterstwem niemieckim w diecezji trewirskiej. Po powrocie do Polski objął na sześć lat stanowisko ekonoma prowincjalnego Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Od 1 maja 1998 r. do końca swoich dni był dyrektorem Drukarni Księży Werbistów w Górnej Grupie. Zgodnie z powołaniem werbisty, stał się apostołem Słowa Bożego w formie drukowanej. Pełnił też różne funkcje zakonne, w tym przez jedną kadencję urząd radcy prowincjalnego. Drukarnia w Górnej Grupie za rządów o. Michała nawiązała do pięknych tradycji z lat trzydziestych XX w., kiedy to werbiści posiadali jedną z najnowszych maszyn drukarskich, którą Niemcy po wrześniu 1939 r. zdemontowali i wywieźli do Gdańska, gdzie przepadła w czasie działań wojennych. Park maszynowy obecnej drukarni pozwala na druk książek i akcydensów na najwyższym poziomie sztuki drukarskiej.
O. Michał obdarzony był licznymi talentami oraz przymiotami, które zjednywały mu przychylność. Nie wystarczała mu praca w drukarni. Chętnie podejmował się różnych posług duszpasterskich, a zwłaszcza rekolekcji parafialnych. Znany był z obydwu stron Wisły zarówno w diecezji pelplińskiej, jak i diecezji toruńskiej.
Pogrzeb o. Michała Janoszki miał charakter dwustopniowy. 1 października odprawiona została Msza św. żałobna w jego rodzinnej parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach, a następnego dnia odbyły się uroczystości pogrzebowe w Górnej Grupie, w których uczestniczyło łącznie z werbistami ok. 100 księży, z bp. Jerzym Mazurem SVD i prowincjałem o. Erykiem Kopą SVD. Były też dwa autokary przyjaciół ze Zbrosławic, pracownicy drukarni i parafianie z Górnej Grupy, liczne delegacje, w tym z najstarszej drukarni Gutenberga w Moguncji. Spoczął na cmentarzu klasztornym, który stanowi część zespołu parkowego w Górnej Grupie.

Alfons Labudda SVD
Za: Misjonarz 1/2015 str. 32s