o. Berek Bogusław

Berek, Boguslaw, Jaslo, Przemysl - 62 81 82 87 88

Pracuje w: GHA

 

Artykuły na temat działalności i pracy duszpasterskiej Ojca Bogusława:

- "Szczęście z uszczęśliwiania innych" - Misjonarz 6/2013 str 8 - 9