o. Dybaś Władysław

urodzony w Jaslo, Rzeszów, 1pol - 62 81 82 87 88

święcenia kapłańskie 1988 r.

Pracuje w Togo