o. Lewiński Stanisław

Lewínski Stanislaw [ARS] Coldanki, Cu - 60 81 82 87 88

Nulli stacioni adscripti