o. Andrzej Mochalski

urodzony:

święcenia kapłańskie: 22. 05. 1988 r.

pracuje na misjach w Argentynie

 

Artykuły na temat działalności i pracy duszpasterskiej Ojca Andrzeja:

- "Minęło Boże Narodzenie i wakacje . . . " - czasopismo "Misjonarz" nr 1/2007 str 15.

- "Nie zaniedbać niczego" - czasopismo "Misjonarz" nr 5/2010 str. 30