o. Nytko Marian

urodzony Chorzów, Katowice - 60 81 82 87 88

święcenia kapłańskie 1988 r.

Nulli stationi adscripti - MEX