o. Jan Krajza

 

Artykuły mówiące o pracy duszpasterskiej i działalności Ojca Jana:

- "To był dziwny rok"- czasopismo "Misjonarz" nr 4/2005 str 8 - 9