o. Jan Stefanów

Stefanów, Jan Jacek, Prudnik, Opole, - 64 83 84 90 91


 

Artykuły mówiące o pracy duszpasterskiej i działalności Ojca Jana:

- Popielewicz Lidia "Werbistowski Rok Biblijny"- czasopismo "Misjonarz" nr 11/2005 str 6 - 8

- "By Słowo zamieszkało w człowieku" - Misjonarz nr 7-8/2013 str. 6-7.