o. Baliszewski Grzegorz

Baliszewski, Grzegorz, Szczecin, Szczecin-K., - 64 85 86 91 92

Pracuje w BRC