o. Madeja Wladyslaw

Madeja, Wladyslaw Maria, Malbork, Chelmno, - 66 85 86 91 92

Pracuje w SIN