o. Mądro Stanisław

Madro, Stanislaw, Gumniska, Tarnów, - 65 84 85 91 92