o. Feszter Janusz

Feszter, Janusz, (Vic.Sup.dist.), Zbroslawice, Katowice, - 67 93 94 97 93

Pracuje na BiaƂorusi