o. Henryk Ślusarczyk

urodzony: 1965 r.

święcenia kapłańskie: 24 kwietnia 1993 r.

 

1985-1986 nowicjat w Chludowie k. Poznania
1986-1988 studia filozoficzne w Nysie
1988-1990 studia teologiczne w Pieniężnie
1990-1991 praca w parafii w Rybniku
1991-1993 studia teologiczne w Pieniężnie
1993-1995 praca w szpitalu św. Juliusza w Rybniku
(jako kapelan)
1995-1996 nauka języka portugalskiego w Lizbonie
(Portugalia)
1996-2001 praca w diecezjalnym Seminarium
Duchownym w Ndalatando (Angola
– Afryka)
2001-2002 nauka języka angielskiego w Waszyngtonie
(Stany Zjednoczone)
2002-2004 studia magisterskie w Chicago
2004-2008 praca w seminarium werbistowskim
w Vianie (dzielnica Luandy, Angola)
2008-2009 leczenie w różnych szpitalach i domach
werbistowskich w Polsce
2009-2012 praca w postulacie w Nysie
(po dzień dzisiejszy).


 

Artykuły opisujące działalność i pracę duszpasterską Ojca Henryka:

- "Głosić Słowo Boże wśród radości i trudności" - czasopismo "Misjonarz" nr 6/2008, str 28 - 29.

- Powołanie (cz. II) - Misjonarz 11/2012, str. 24-25

- Powołanie (cz. III ) - Misjonarz 12/2012, str. 24-25