o. Grzegorz Wojtyna

Wojtyna, Grzegorz, Jaroslaw, Przemysl, - 66 86 87 92 93

 


 

urodzony: 1966 r.

święcenia kapłańskie: 24 kwietnia 1993 r.

pracuje w Brazylii

Artykuły opisujące działalność i pracę duszpasterską Ojca Grzegorza:

- "Być wytrwałym w pracy" - czasopismo "Misjonarz" nr 7-8/2003, str 12-13

- "Odpowiedzialność za słowo" - czasopismo "Misjonarz" nr 4/2005, str 6 - 7

- „Na północ od Amazonki” – czasopismo „Werbiści”, Magazyn Misjonarzy z Prowincji Chicago – 1/2005.

- "Pierwsza podróż misyjna do Indian w diecezji Xingo" - Misjonarz nr 2/2011 str 3 - 5

- "Historia z pościgiem w tle" - Misjonarz nr 1/2012, str 20-21