o. Durajczyk Tadeusz

Durajczyk, Tadeusz, Wilkowice, Bielsko Z., - 65 85 86 93 94

Pracuje w IBP