o. Stanisław Grodź

urodzony:

święcenia kapłańskie: 22 maja 1994 r.

Dr Stanisław Grodź, SVD

Wydział Teologii KUL
Instytut Teologii Fundamentalne
Katedra Historii i Etnologii Religii

Urodzony 23.10.1964 r. w Mikołajkach, woj. warmińsko-mazurskie. Od 1984 r. członek Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD). Studiował filozofię i teologię w Wyższym Misyjnym Seminarium Księży Werbistów (filozofia w Nysie, 1985-1987, teologia w Pieniężnie, 1990-1994). W latach 1987-1990 odbył itensywny kurs języka angielskiego w Liverpool i praktykę pastoralną (OTP - Overseas Training Programme) w Ghanie. Uzyskał magisterium (1994) i licencjat z teologii w specjalizacji religioznawstwa (1997) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii. Wolny słuchacz w School of Oriental and African Studies w Londynie (1997/1998). Studia z islamistyki (specjalizacja w dziedzinie kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich) w Centre for the Study jf Islam and Christian-Muslim Relations, University of Birmingham ukończone magisterium (M.A. with Distinction in Islamic Studies 1999). Doktorat z teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2003). Od 1 X 2003 r. zatrudniony na stanowisku asystenta Katedry Historii i Etnologii Religii, Instytut Teologii Fundamentalnej, Wydział Teologii KUL. Od l X 2007 r. adiunkt tej Katedry. W 2006 r. spędził osiem miesięcy w Ghanie badając sytuację kontaktów chrześciańsko-muzułmańskich oraz kierunki rozwoju chrześcijaństwa.
Po przyjęciu święceń kapłańskich przez rok (1994-1995) pracował jako wikariusz w parafii pw. Królowej Apostołów w Rybniku. W domu lubelskim przez kilka kadencji pełnił funkcję wicerektora.
Doktor teologii, magister islamistyki, adiunkt Katedry Historii i Etnologii Religii, Instytut Teologii Fundamentalnej, Wydział Teologii.

zaczerpnięte: "50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Redakcja; Antoni Kość SVD, Andrzej Pietrzak SVD, Henryk Zimoń SVD. Lublin 2008. str 140.