o. Sławomir Rzepka

urodzony:

święcenia kapłańskie: 22 maja 1994 r.

pracuje w Brazylii - Amazonia

Artykuły opisujące pracę duszpasterską o Sławomira:

- "Służyć życiu " - czasopismo "Misjonarz" nr 2/2004, str 3 - 5