O. Błaszczyszyn Jakub

Blaszczyszyn, Jakub, Wroclaw, Wroclaw, - 69 89 90 95 96

Pracuje w URL


Artykuły mówiące o działalności i pracy duszpasterskiej Ojca Jakuba:

- "Petersburskie Boże Narodzenie" - Misjonarz nr 12/2010, str 8 - 9

- "Nie bacząc na skromne warunki" - Misjonarz nr 6/2013 str6 - 7